Legitimerade psykologer med psykodynamisk inriktning

Psykodynamisk psykologi

Psykodynamisk psykologi är ett samlingsbegrepp som inkluderar flera olika teorier, såsom anknytning, mentalisering, relationell teori och affektteori. Det gemensamma för psykodynamisk psykologisk behandling är utgångspunkten att de problem en person har idag har sin grund i eller kan förklaras av tidigare händelser, relationer, känslor och tankar. Helt enkelt att det man varit med om i sitt liv och hur man reagerat på det formar hur man fungerar idag. Genom att tillsammans med en psykolog samtala om detta fås insikter, som kan hjälpa till att lösa eller lätta de problem som finns i nuet.

Psykologisk behandling

Psykodynamisk psykologisk behandling, exempelvis psykodynamisk psykoterapi, har vetenskapligt stöd för flera olika psykiatriska tillstånd och är för dessa lika effektiva som exempelvis KBT (kognitiv beteendeterapi) eller andra behandlingsmetoder. Studier visar också att effekten av psykodynamisk behandling håller i sig under lång tid efter det att behandlingen avslutats. Man behöver dock inte ha en psykiatrisk diagnos för att gå i psykodynamisk behandling. Allt psykiskt lidande är inte en sjukdom utan även vid exempelvis självutveckling kan psykodynamisk behandling vara hjälpsamt.

Utgångspunkter i vår syn på psykologisk behandling

start-1

Psykiskt lidande uppstår inte av sig själv

Vi samspelar med andra och påverkas av andra människor, samhällets normer och det som händer i vår omgivning. Ibland är psykiskt lidande till och med en sund respons på saker som händer i livet.

Nära relationer är betydelsefulla

Hur nära och viktiga relationer ser ut, både de vi har nu och de vi har haft tidigare, formar hur vi ser på oss själva och världen. Att utforska sina relationsmönster, som ibland inte är medvetna för oss, kan vara avgörande för att åstadkomma förändring gällande sitt mående.

start-3

Känslor är viktig information

Känslor, både positiva och negativa, är inte bara viktig information om hur vi mår utan också om vad vi behöver för att må bra och hur vi ska ta hand om oss själva.

start-4

Självbestämmande är en förutsättning

Den enda som vet vad som hjälper en person att må bättre är personen själv. Psykologen kan bara vara ett stöd och verktyg för att gemensamt undersöka vad personen behöver.

Psykologens roll är att skapa trygghet

Nyfikenhet, respekt, icke-dömande och engagemang hos psykologen är avgörande för att skapa den trygghet som krävs för att kunna genomgå psykologisk behandling.

start-6

Psykologisk behandling kan inte standardiseras

Människans psyke är komplext och komplexa problem kräver flexibla och kreativa lösningar. Psykologisk behandling måste därför alltid anpassas till varje enskild person.

Vill du träffa en psykolog?

Hos oss kan du gå i individuella samtal eller tillsammans med exempelvis en partner, familjemedlem eller vän.
Vi brukar kunna erbjuda tid inom ett par veckor.