Handledning

Vi erbjuder handledning utifrån våra särskilda kompetensområden; sexuella övergrepp, HBTQ+ och minoritetsstress. Handledningen passar dig som arbetar med psykologisk behandling eller samtal i någon form, exempelvis som psykolog, psykoterapeut eller kurator, men även för dig som arbetar i ideell verksamhet såsom på en ungdoms- eller kvinnojour. Handledning kan ske både enskilt och i grupp, vid enstaka tillfällen eller regelbundet.

I dagsläget kan vi erbjuda handledning gällande behandling och bemötande efter sexuella övergrepp samt gällande HBTQ+ och minoritetsstress. Vi har erfarenhet både av kliniskt arbete utifrån olika behandlingsmetoder samt med stödverksamhet och utbildning inom ideell sektor. Handledningen kan antingen utgå från en specifik behandlingsmetod alternativt med mer fokus på kunskapsfördjupning och bemötande.