Medarbetare

Emilia Hedman

Emilia Hedman
Leg. Psykolog

Arbetar med en kombination av relationella, affektfokuserade och mentaliseringsbaserade metoder. Klientens behov och problemformulering är det som leder valet av terapeutisk metod. Har stor erfarenhet av att arbeta med sexuella övergrepp, våld i nära relation och svåra barndomsupplevelser, utifrån olika traumametoder. Arbetar även mycket med existentiella samtal, identitet och sexologiska frågor.

 

emilia@psykodynamiska.se
070-721 56 00

Filip Landsbo

Filip Landsbo
Leg. Psykolog

Har erfarenhet av psykiatriskt arbete med särskild inriktning på mentalisering samt arbete med hbtq-personers psykiska hälsa och så kallad minoritetsstress. Arbetar utifrån integrativa psykodynamiska metoder med tonvikt på relation, mentalisering och affekter. Tror på att förbättra psykisk hälsa genom ökad förståelse för egna känslomässiga reaktioner och relationella mönster.

 

filip@psykodynamiska.se
076-161 11 46