Medarbetare

Alex

Alex Louise Jansson
Leg. Psykolog

Fokuserar i psykologisk behandling på att utforska psykiskt mående utifrån affekter, relationer och kognitioner. Utgångspunkten är mötet mellan välbeprövade integrativa metoder och klientens egen problemformulering. Har tidigare arbetat kliniskt inom psykiatrin samt med föreläsningar och handledning. Har även fördjupad kompetens gällande HBTQ-personers livsvillkor och psykiska hälsa. Tar för närvarande inte emot klienter utan arbetar endast med föreläsningar, konsultation och utbildning.

 

alex@psykodynamiska.se

Emilia Hedman

Emilia Hedman
Leg. Psykolog

Arbetar med en kombination av relationella, affektfokuserade och mentaliseringsbaserade metoder. Klientens behov och problemformulering är det som leder valet av terapeutisk metod. Har stor erfarenhet av att arbeta med sexuella övergrepp, våld i nära relation och svåra barndomsupplevelser, utifrån olika traumametoder. Arbetar även mycket med existentiella samtal, identitet och sexologiska frågor.

 

emilia@psykodynamiska.se
070-721 56 00

Filip

Filip Landsbo
Leg. Psykolog

Har erfarenhet av psykiatriskt arbete med särskild inriktning på mentalisering samt arbete med hbtq-personers psykiska hälsa och så kallad minoritetsstress. Arbetar utifrån integrativa psykodynamiska metoder med tonvikt på relation, mentalisering och affekter. Tror på att förbättra psykisk hälsa genom ökad förståelse för egna känslomässiga reaktioner och relationella mönster.

 

filip@psykodynamiska.se
076-161 11 46