Vad vi erbjuder

Psykologisk behandling

Hos oss kan du gå i psykologisk behandling med psykodynamisk inriktning. Du kan antingen gå ensam eller tillsammans med exempelvis en partner, familjemedlem eller vän. Vi inleder alltid med 1-3 besök där du har möjlighet att beskriva det du vill ha hjälp med och känna efter att det känns bra med den psykolog du träffar, innan vi gör en planering för fortsatt behandling.

Besöken är 45 eller 90 minuter långa, beroende på vad fokus för behandlingen är. Vanligast är att gå en gång i veckan, men det finns också möjlighet att gå oftare eller mer sällan utifrån behov. Även längden på behandlingskontakten kan variera, från några enstaka besök till flera år. Vid behov kan besöken ske via video eller telefon.

Handledning och föreläsningar

Vi erbjuder handledning utifrån våra särskilda kompetensområden, för dig som arbetar med psykologisk behandling eller samtal i någon form. I dagsläget kan vi erbjuda handledning gällande behandling efter sexuella övergrepp samt gällande HBTQ+ och minoritetsstress. Handledning kan ske både enskilt och i grupp, vid enstaka tillfällen eller regelbundet.

Vi erbjuder även föreläsningar om psykologisk behandling och bemötande efter sexuella övergrepp samt hur du som behandlare kan bemöta och arbeta med frågor rörande HBTQ+ och minoritetsstress.

Är du intresserad av handledning eller föreläsningar, kontakta oss på info@psykodynamiska.se.