Psykologisk behandling och psykoterapi

Hos oss kan du gå i psykologisk behandling och psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Du kan antingen gå ensam eller tillsammans med exempelvis en partner, familjemedlem eller vän. Vi inleder alltid med 1-3 besök där du har möjlighet att beskriva det du vill ha hjälp med och känna efter att det känns bra med den psykolog du träffar, innan vi gör en planering för fortsatt behandling.

Besöken är 45 eller 90 minuter långa, beroende på vad fokus för behandlingen är. Vanligast är att gå en gång i veckan, men det finns också möjlighet att gå oftare eller mer sällan utifrån behov. Även längden på behandlingskontakten kan variera, från några enstaka besök till flera år. Vid behov kan besöken ske via video eller telefon.